25
feb 2016

Eigen havogebouw voor het Odulphus

In 2015 besloot het bestuur van het havoplatform scholen te bezoeken die zich op een bijzondere manier profileren met hun havo-onderwijs. Zo bezochten wij  in 2015 Havo de Hof in Amsterdam, een categorale havo in een eigen gebouw. De havo van het Odulphus Lyceum in Tilburg is niet categoraal, maar gehuisvest in een apart gebouw. Wij bezochten de school en spraken met de conrector havo, Jan Beesems. Het havo-gebouw  ligt tegenover de vwo-afdeling van de school. Toen dit gebouw vrij kwam heeft het Odulphus het gebouw in eigendom verkregen, vervolgens van binnen volledig gestript en na veel overleg met de architect, de bouwers, ouders, leerlingen en personeel er een typische havoschool van gemaakt. Heel veel licht, geen lange gangen, lokalen niet op slot en voorzien van diverse gemeenschapsruimtes voor leerlingen en personeel.

Het onderwijsconcept wordt gekenmerkt door vier elementen:

–       verantwoordelijkheid

–       zelfstandigheid

–       probleem oplossen

–       brede belangstelling

Een inspirerend gesprek, met zowel Jan Beesems als trotse leerlingen uit 5 havo die ons een rondleiding door de school gaven. Door de inrichting en het pedagogisch-didactisch concept is er een school en een schoolcultuur ontstaan die uitgaan van de leerprincipes dat  docenten en leerlingen van elkaar leren, contextrijk onderwijs aanbieden, waarin de vakken herkenbaar blijven en het aanbieden van leerstof en toetsing  gebaseerd is op het zogenaamde OBIT-principe, vergelijkbaar met RTTI.

Begeleiding naar het eindexamen

De Odulphus havo heeft een route uitgestippeld van brugklas tot leerjaar 3 die zoveel mogelijk garandeert dat de leerling op de goede plek zit. Zittenblijven is geen optie. In klas 3 kunnen leerlingen keuzes maken in de vakken die ze volgen. Daardoor zijn zij beter in staat een juiste profielkeuze te maken voor de bovenbouw. In de bovenbouw wordt competentiegericht onderwijs gegeven die ervoor zorgt dat de geslaagde havoleerling beter voorbereid is op de vervolgstudie in het hbo.

 

Verlengde schooldag

Een schooleigen element op deze havo is de ‘verlengde schooldag’. Leraren en leerlingen werken gezamenlijk in de aula. De leerling voor huiswerk, inhaalwerk of projectbegeleiding, de leraar om leerlingen die vragen hebben of hulp nodig hebben te kunnen bijstaan. Aanvankelijk stuitte de aanpak op veel verzet bij de leerlingen (een soort straf). Nu is de verlengde schooldag steeds populairder bij leerlingen.