Een eigen identiteit!

Ongeveer de helft van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zit op het vmbo. Een veel kleiner percentage zit op het atheneum of gymnasium. Maar hoe staat het met de havoleerlingen? Wat is hun status? Een veelgehoord vooroordeel over de havist: het is een opgepimpte vmbo-leerling of een mislukte vwo-leerling. Dit klopt natuurlijk niet, maar wie is de havoleerling? Wat is zijn identiteit en hoe leiden we de havist op? En nog belangrijker hoe bereiken we dat een havoleerling zich trots voelt havoleerling te zijn? Dat zijn de kernvragen die het havoplatform bij haar oprichting zichzelf gesteld heeft. Vanuit hun betrokkenheid met havo-onderwijs hebben een aantal schoolleiders het Havoplatform opgericht.

In de wetenschap dat er veel gepubliceerd is over de havist en het havo-onderwijs, werd het tijd om concreet te worden. Door congressen en netwerkbijeenkomsten en te participeren in allerlei relevante overlegsituaties heeft het Havoplatform een eigen identiteit ontwikkeld die er op gericht is het profiel van het havo-onderwijs en de havoleerling specifieker te definiëren. Het havoplatform is er op gericht docenten en leidinggevenden handen en voeten te geven aan écht havo-onderwijs.

Kernactiviteiten van het havoplatform zijn de website, de organisatie van een congres en netwerkbijeenkomsten en door standpunten in te nemen en te publiceren over de havo. Hierdoor heeft het havoplatform de status verworven van een landelijke spreekbuis en ondersteuner voor iedereen in het onderwijs die met het havo-onderwijs te maken heeft.

Het havoplatform verbindt mensen die oog en hart hebben voor de havist. Het havoplatform staat voor excellent onderwijs dat de havist voorbereidt op zijn plek in de samenleving. Dit doet het havoplatform in persoonlijk contact met alle betrokkenen in het onderwijs, bedrijfsleven en overheden. Het havoplatform initieert onderzoek naar goed havo-onderwijs en is gezaghebbend in zijn standpunten. Het havoplatform is van en voor iedereen die met en voor havisten werkt.