16
jan 2016

Toelatingseisen technische hbo-opleidingen

In oktober 2015 schreef de voorzitter van de Commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs (CTWO) , prof. Dr. Siersma, een brief aan de voorzitter van de Vereniging van Hogescholen over de keuzes die in de VHO zijn gemaakt met betrekking tot de vernieuwde nadere vooropleidingseisen voor de instroom havoleerlingen in technische opleidingen.

De eisen voor de hbo-opleidingen vanaf 2015 zijn afgestemd op de laagste eisen van de voormalige hbo-opleiding. Bij de CTWO is begrip voor de keuze maar er is naar hun mening te weinig afgestemd op de eisen die aan sommige technische hbo-opleidingen aan voorkennis en vaardigheden wordt gesteld. Het gaat hierbij met name op de vakgebieden wiskunde en natuurkunde.

De argumenten die door de CTWO worden aangeleverd zijn:

  1. De herziene wis- en natuurkundeprogramma’s zijn al toegesneden op de havo-vervolgopleidingen. Het bevreemdt de CTWO dat voor geen enkele  technische vervolgopleidingen wiskunde B  wordt vereist en wiskunde D wordt geadviseerd.
  2. Leerlingen met een NA/GZ-profiel die zonder aanvullende eisen toelaatbaar zijn aan technische hbo-opleidingen hebben in veel gevallen geen natuurkunde of wiskunde-B in hun pakket opgenomen
  3. Bij de profielkeuze in het derde leerjaar van de havo wordt , ten onrechte, de indruk gewekt, dat de vakken wiskunde B en natuurkunde geen meerwaarde hebben voor de technische vervolgopleidingen.
  4. Het diplomarendement van havo-studenten in technische opleiding is in 7 jaar sterk gedaald.
  5. Het bijspijkeren van de studenten in de technische opleidingen kost studietijd en in veel gevallen studiepunten.

De CTWO vraagt de VH de toelatingseisen te actualiseren zodat meer recht wordt gedaan aan de kwaliteit van de profielkeuze en studiekeuze. Daarnaast een goede aansluiting havo-hbo en meer succesvolle doorlopende leerwegen havo-hbo.

Het havoplatform vraagt decanen en loopbaanbegeleiders van havo-scholen de leerlingen die voor hun profielkeuze staan hierop te wijzen.