7
dec 2015

Havo De Hof, inspirerend havo-onderwijs

Wat een sfeer, wat een  passie, wat een leuke school ! Een eerste indruk van het bestuur van het Havoplatform , op bezoek  bij de categorale Havo de Hof in Amsterdam.  Een nieuw initiatief van het bestuur van het Havoplatform om op locatie  te praten met schoolleiders die daadwerkelijk vorm proberen te geven aan  specifiek havo-onderwijs. Havo de Hof is zo’n school. Van  een dependance van het Pieter Nieuwland  College naar een categorale Havo de Hof in de Linnaeushof in Amsterdam. Niet voor lang, want de school gaar verhuizen naar een totaal te renoveren pand in de Dapperbuurt.  Voorlopig nog in een jaren dertig gebouw met veel sfeer maar nog geen optimale voorzieningen. Toch een plek waar leerlingen en docenten zich thuis voelen. Een broedplaats voor innovatief havo-onderwijs. De schoolleiding en docenten zijn dagelijks bezig hieraan  vorm te geven. Vooral de leerlingen  weten goed te verwoorden wat het is om op een havo-school te zitten. Ze zijn trots op hun school.

Tijdens een pauze op havo De Hof

Anders leidinggeven

We spreken met mevrouw Jessica Jensen. Zij was betrokken bij de Nieuwe Havo, ook in Amsterdam,  en op een andere school was zij actief met havo-didactiek. Nu de directeur van Havo de Hof.  Directeur zijn van zo’n school vraagt een andere vorm van leidinggeven: meer ondernemen, meer samenwerken met de netwerkwerken.  Dat is nodig om het havo-concept te realiseren. De kernvragen aan de leerlingen zijn: ‘’Waar liggen je talenten, wat kunnen we als school daar mee doen en hoe zorgen we ervoor dat je trots bent op wat je hebt bereikt.’’ Het antwoord daarop is de basis waarop de Havo de Hof werkt. Een combinatie van een talentprogramma en de verschillende vakgebieden.  Dat leidt tot allerlei leuke combinaties. Bijvoorbeeld een docent Frans en journalistiek of een technisch onderwijsassistent en techniek. Zo is eigen personeel zowel vakdocent als gastdocent op een heel ander gebied.

 

Trots

Havo de Hof is een kleine school met aandacht voor talentontwikkeling en vaardigheden die de leerlingen later nodig hebben. In een nieuw gebouw met optimale voorzieningen zal  de ontwikkeling die Havo de Hof doormaakt in een stroomversnelling raken. Het vraagt veel van het personeel, maar ze krijgen er zoveel voor terug dat het trotse gevoel  van de leerlingen ook bij de docenten ruimschoots aanwezig is. Jessica Jensen is de juiste vrouw op de juiste school als je met zoveel passie en visie de school leiding geeft, zoals aan Havo de Hof.  Zeer toepasselijk om dan naar de Dapperbuurt te verhuizen.