Het Havoplatform organiseert in samenwerking met ATOA het havocongres ‘Trots op havo’. Dit congres is bedoeld om het havoonderwijs onder de aandacht te brengen. Het Havoplatform en ATOA streven naar beter havoonderwijs.

Het congres wordt georganiseerd voor scholen met havoafdelingen en/of categorale havoscholen, maar wordt ook met medewerking van deze zelfde doelgroep georganiseerd. De congresorganisatie heeft oog voor zowel beleidsontwikkelingen als vragen die bij scholen leven. Het HPF en ATOA wil de congresdeelnemers inspireren met actuele workshops, lezingen en inspiratiesessies, en zorgen dat deelnemers zowel informatie, als ideeën meenemen als opbrengst van het congres. Tevens is het congres een moment waarop deelnemers kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen waar het gaat om goed havoonderwijs en waar nagedacht wordt over de aansluiting havo-hbo. Deskundige en bevlogen sprekers delen hun ideeën, onderzoeksresultaten en ervaringen met schoolleiders, mentoren, docenten en ook leerlingen op interactieve wijze.