26 jan 2022

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor…

In 2016 zijn drie nieuwe leden toegetreden tot het bestuur van het havoplatform. Zij stellen zich nader aan u voor:

 


Debby Kok

Debby Kok is directeur van de Havo van het Candea College. Hiervoor heeft zij in het HBO gewerkt, als directielid en als docent.

Haar motivatie om in het bestuur van het havoplatform zitting te nemen:

‘’Ik heb mij bij het havoplatform aangesloten, omdat ik het belangrijk vind dat de havo als een eigen opleidingstype benaderd wordt. Dus geen ‘vwo-light’, maar een opleiding waarin leerlingen kennis opdoen en tegelijkertijd ook leren wat de toepassing van deze kennis kan zijn in de praktijk. Daarnaast wil ik graag een bijdrage leveren aan een betere aansluiting tussen de havo en het hbo. Daarbij wil ik kijken naar wat v.o.-scholen en hbo-instellingen zelf kunnen doen, maar ik wil ook kijken naar de regelgeving die de verschillen tussen de havo en het hbo soms onbedoeld versterkt.’’

 


Pierre Poell

Pierre Poell is beleidsmedewerker InHolland en voorzitter van het LICA

(Landelijk Informatie-en expertiseCentrum Aansluiting hbo).

Zijn motivatie om in het bestuur van het havoplatform zitting te nemen:

‘’De overgang van de ene naar de andere onderwijssector gaat nooit vanzelf en verdient doorlopend aandacht en aanpassing aan beide kanten van de ‘oever’. Als medewerker van een hbo-instelling wil ik binnen het bestuur van het havoplatform mijn bijdrage leveren aan het verbeteren van de overgang havo-hbo, in het belang van de studieloopbaan van de doorstromende havoleerling.’’

 


Wiko Veenvliet

Wiko Veenvliet is vestigingsdirecteur HAVO/VWO Het Erasmus in Almelo, voorheen was hij coördinator aansluitingsnetwerk VO-HO in Friesland.

Zijn motivatie om in het bestuur van het havoplatform zitting te nemen:

‘’Het havo, en daarmee het havoplatform, draag ik een warm hart toe. Ik maak mij sterk voor onderwijs dat past bij deze specifieke groep leerlingen. In het dagelijks schoolse leven verdienen zij op vergelijkbare wijze zorg en aandacht zoals dat er ook is voor de vwo en de vmbo-leerling. Dat vraagt om een benadering die past bij deze groep, zowel in het v.o. als in het vervolgonderwijs. Gelukkig zie ik dat op vele scholen in het land de nodige stappen hebben gezet worden beter vorm en inhoud te geven aan het havo- onderwijs.  Dat biedt kansen voor de toekomst!”