Doorstroomcijfers havisten

Het hbo is niet de enige optie voor havisten om door te stromen. Steeds meer leerlingen op het havo maken de keuze om door te stromen naar mbo of vwo, maar ook een tussenjaar is een van de keuzeopties. In onderstaande grafieken is te zien hoe de uitstroom na een diploma havo eruitziet. Ook zonder diploma stromen havisten door naar een volgende stap in hun schoolloopbaan.

Bron: OCW in cijfers 

Meer cijfers vind je in de rapportage ‘Staat van het Voortgezet Onderwijs’

Variaties op doorstroom

Naar het vwo

Havisten kunnen zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. Dit is geregeld in de Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo. Deze regelgeving bepaalt ook dat havo- en vwo-scholen in hun doubleerbeleid geen onderscheid mogen maken tussen doorstromers en andere leerlingen.

Naar het mbo

Met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo kunnen leerlingen ook overstappen naar het mbo. Meer informatie over mbo-onderwijs en de keuzes voor leerlingen die willen overstappen van havo naar mbo, vind je hier.

Naar het hbo

Met een havodiploma kan een leerling zich aanmelden voor een opleiding aan een hbo-instelling. Niet elk profiel in het havo geeft rechtstreeks toegang tot elke hbo-opleiding. Voldoe je niet aan de gestelde toelatingseisen? Je kunt deze deficiëntie wegwerken door het succesvol afronden van toelatingstoetsen.

Tussenjaar
Een havo-diploma is een startkwalificatie voor een vervolgstudie, maar de leerling is niet meer leerplichting. Een tussenjaar is dus ook een van de mogelijkheden voor de havist om zijn of haar weg te vervolgen. Het Tussenjaarkenniscentrum adviseert scholen om de mogelijkheden van een tussenjaar in het LOB-programma van de scholen op te nemen. Aan een tussenjaar kleven zowel voor- als nadelen. De Rijksoverheid heeft een tool ontwikkeld waarmee leerlingen en/of hun ouders zich kunnen voorbereiden op een tussenjaar.

Praktijkvoorbeelden doorstroom

Ondersteuning bij studiekeuze

De keuze voor een hbo-vervolgopleiding is voor leerlingen niet altijd makkelijk. Hoe kun je als decaan of mentor je leerlingen begeleiden tijdens het studiekeuzeproces? Voor decanen, mentoren en docenten die hun leerlingen (en ouders) op weg willen helpen bij de studiekeuze zijn er heel wat handige tools te vinden, zoals bij:

Voor scholen is het ook interessant om te weten hoe het gaat met oud-leerlingen. Redden zij het in het vervolgonderwijs of vallen zij uit? En in geval van het laatste: wat is daarvan de oorzaak? Door zicht te krijgen op de oorzaken van uitval of ‘switchen’ tussen studies, kun je de loopbaanbegeleiding zo aanpassen dat leerlingen meer succesvol doorstromen. Bekijk dan eens deze ‘wegwijzer doorstroomgegevens’.

Werken aan een inclusief studieklimaat

Studenten met verschillende ondersteuningsbehoeften, zoals functiebeperkingen, chronische ziekten, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie, of bijzondere familieomstandigheden kunnen obstakels ervaren tijdens hun studie. Financiële zorgen en het sociale klimaat kunnen ook invloed hebben op het welzijn van studenten. Elke student verdient de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding om succesvol te kunnen studeren. ECIO ondersteunt bij leren zonder belemmering.