17
jan 2014

Uitwisseling mavo en havo

Uitwisseling tussen mavo en havo

Tussen mavo en havo vindt veel uitwisseling plaats: leerlingen stromen af van havo naar mavo en/of vervolgen na hun mavo-diploma hun weg in havo 4. Ongeveer 60% van alle leerlingen bevindt zich in één van deze leerwegen. Landelijk zijn er scholen die experimenteren met het samenvoegen van deze leerwegen en leerlingen de gelegenheid geven vakken op het voor hen geschikte niveau te volgen en af te ronden.

Ook bij de VO-raad wordt er nagedacht over ideeën om deze grote middengroep via bijvoorbeeld een modulaire route op verschillende niveaus vakken te laten afsluiten. Dat sluit goed aan bij de wens van de staatssecretaris om meer uit leerlingen te halen.

Tot nu toe bepaalt het domein waar een leerling het minst goed in is zijn gehele niveau: wie wiskunde op maximaal mavo-niveau kan, doet in principe alle vakken op mavo-niveau. Het is echter heel goed denkbaar dat deze leerling een aantal andere vakken op havo-niveau zou kunnen.

Als er meer nieuws over dit item is, vindt u het op onze website. Als u input of vragen heeft, kunt u zich wenden tot de heer Van Ommen, rector van Het Baarnsch Lyceum (rec@hetbaarnschlyceum.nl).