16
jan 2014

LOB ontwikkel teams

De aansluiting havo-hbo blijft moeilijk: teveel studenten vallen uit en/of doen te lang over hun opleiding. Op allerlei manieren proberen we landelijk de aansluiting te verbeteren. Sommige oplossingen zijn makkelijker te realiseren, andere, zoals een betere aansluiting van de exameneisen havo op wat er op het hbo gevraagd wordt, hebben een lange adem nodig. Afgelopen jaar hebben landelijk vijf zogenaamde LOBOTs gefunctioneerd: LOB-Ontwikkel-Teams.

In deze over het gehele land verdeelde teams hebben 4 à 5 VO-scholen met een havo-afdeling samengewerkt met een aanpalend HBO. Samen hebben zij good practices ontwikkeld die direct toepasbaar zijn. Via de volgende link vindt u de integrale versie van de resultaten: LOB arrangementen .