12 jan 2014

Havisten competent

Havisten competent bestaat uit 32 scholen die de havist met een speciaal ontwikkeld lesprogramma in 3, 4 en 5 voorbereiden op het HBO. Het programma bestaat uit activiteiten die in de gewone les en in de vakles kunnen worden uitgevoerd en gericht zijn op de competenties die de havist succesvol maken op het HBO.

De scholen visiteren elkaar en geven elkaar feedback op hun aanpak van de havist. Jaarlijks is er een congres van de Havisten Competent scholen. Op 31 oktober was het onderwerp “Waaraan zie je concreet in jouw school dat er sprake is van een excellente havo?” Excellentie is meer dan harde opbrengstcijfers: wat voegt een school toe aan de havist? Een kleine 100 deelnemers waren enthousiast in gesprek over hands-on aanpakken in de les en in de school. Er zijn visitatieafspraken gemaakt met onderwerpen waarop men zich door de critical friends wil laten bevragen. In een verkenning naar scholen die zich richten op talentontwikkeling en excellentie wordt Havisten Competent genoemd als onderwijsconcept. Meer lezen op: www.lkca.nl of www.havistencompetent.nl