26 jan 2022

Terugblik op Havocongres 2014

Terugblik op het havocongres “Trots op havo” 2014

We kijken terug op een geslaagd congres. Met 300 deelnemers in totaal hebben we een omvang bereikt die we vast willen houden. De sfeer was goed en we voelden de betrokkenheid bij de havoleerling alom. Die betrokkenheid blijkt ook uit het grote aantal evaluatieformulieren dat we hebben ontvangen.

Er is veel positief commentaar op de dag als geheel, de organisatie en de locatie. Er was voldoende keuze. Sommigen stellen daarom voor de keynote te vervangen door een extra workshopronde. We zullen dit in overweging nemen. Een aandachtspunt dat regelmatig terug komt, is dat deelnemers vinden dat het nog meer over de havo mag gaan. Veel deelnemers zijn op zoek naar concrete, direct toepasbare informatie. We zullen bekijken of we hier in aparte routes voor docenten en schoolleiders nog meer aan tegemoet kunnen komen.

De meeste workshops en lezingen krijgen vooral complimenten: de workshopgevers waren enthousiast en de inhoud was inspirerend. Er was soms te veel informatie voor de lengte van de workshop waardoor dia’s werden overgeslagen. We horen terug dat deelnemers liever hebben dat er iets minder aan bod komt, zodat daar dieper op in kan worden gegaan.

We zijn heel blij dat maar liefst acht scholen hun good practice wilden delen op het congres. Hun enthousiasme werkte aanstekelijk. Van sommige scholen willen deelnemers weten hoe het verder gaat; hopelijk komen zij over een jaar of twee nog eens terug. Deze uitwisseling tussen scholen is een belangrijk oogmerk van dit congres.

We hebben positieve reacties gehad op ons plan om regiobijeenkomsten te organiseren. Een aantal scholen heeft aangegeven hier graag bij betrokken te worden. Dat de havo ook landelijk in de belangstelling staat, merkten we doordat medewerkers van het ministerie van onderwijs en de VO-raad langs kwamen. De inspectie moest helaas verstek laten gaan dit jaar vanwege een interne studiedag.

We gebruiken de feedback uit de evaluatieformulieren om volgend jaar op donderdag 5 februari 2015 opnieuw een goed congres neer te zetten. De voorbereidingen hiervoor gaan al weer snel van start. Als je initiatieven of onderzoek over het havo tegenkomt die interessant zijn voor het congres, horen we het graag: info@wordpress-597311-2303039.cloudwaysapps.com.