20
dec 2023

Aanvragen subsidie praktijkgerichte havo

Havo-scholen die hun leerlingen de mogelijkheid willen bieden om ook praktijkgericht onderwijs te volgen, kunnen van 8 januari tot en met 23 februari 2024 de subsidie voor praktijkgerichte havo aanvragen. De subsidie kan worden gebruikt om één of beide praktijkgerichte programma’s (Maatschappij en Technologie) aan te bieden of om mee te doen aan de pilot Praktijkroute havo-Educatie.

De subsidie is bedoeld voor scholen of vavo-instellingen die willen deelnemen aan het doorontwikkeltraject naar het praktijkgerichte havo en/of aan de pilot Praktijkroute havo-Educatie. Het is de bedoeling dat scholen leerlingen laten starten met het schoolexamenvak in leerjaar 4 vanaf 2024/2025 (of een schooljaar later). Scholen die meedoen aan het doorontwikkeltraject voor praktijkgerichte programma’s kiezen ervoor om een Praktijkgericht programma Technologie (pgp-T) en/of een Praktijkgericht programma Maatschappij (pgp-M) te ontwikkelen en uit te voeren.

Lees meer