26 jan 2022

X-Honours programma: Nieuwe dingen durven doen

Vanuit het Junior Honours College van NL Stenden Hogeschool in Leeuwarden is een X-Honours programma gestart in samenwerking met vo-scholen. Dit is het derde jaar.

De inspiratiesessie wordt geleidt door Akke Gerlsma – lerarenopleider Nederlands en Fries. “Wij kiezen studenten uit van de lerarenopleiding die een extra uitdaging nodig hebben, zij begeleiden leerlingen van vo-scholen en mbo-scholen. Ze begeleiden leerlingen die zeer gemotiveerd zijn of het juist nodig hebben om gemotiveerd te raken. Het traject wordt als zeer waardevol beschouwd. Er doen zowel 1e, 2e, 3e en 4e jaars studenten aan mee.”

Het Junior Honours College biedt dit programma 3 x per jaar aan in modules van 6 weken. Tijdens die zes weken zijn ze de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur bij NL Stenden. Het programma is in de eerste plaats voor havisten, maar er zijn ook groepen voor volwassenonderwijs. “Er is een standaard programma op de woensdagmiddag, het is mooi om leerlingen van allerlei scholen bij elkaar te hebben. Dit zijn leerlingen vanaf 4 havo en van het mbo de vierdejaars.

De pijlers van het X-Honoursprogramma:

  1. Ondernemend – veel presentaties in kleine groepjes – je ziet leerlingen gaandeweg groeien
  2. Creativiteit – ontdekken
  3. Persoonlijk leiderschap – theorie van kernkwaliteiten
  4. Multidisciplinair werken – leren combineren van verschillende disciplines
  5. Waardevol handelen – onderwerpen die besproken worden

De deelnemers doen tijdens deze periode in een groep onderzoek. En ze lopen mee met het Engelstalige programma.

Voorbeeld
Een havo-school in Drachten. Sommige leerlingen vinden het leuk, vooral als ze eenmaal deelnemen aan het X-Honoursprogramma. De stap er naartoe is groot. De leerlingen moeten er ook veel voor doen. Ze doen onderzoek, ze ontmoeten andere leerlingen, ze leren presenteren voor een kleine groep. Er wordt vooraf wel gekeken of een leerling dit aan kan. Ze missen hierdoor wel lessen. Soms haken leerlingen af, omdat het iets extra’s op het programma is. Motivatie is belangrijker dan of je een goede leerling bent. Ongeveer 3 a 4 leerlingen per keer. Langzaamaan doen meer scholen mee, we hebben nu groepen met ongeveer twintig leerlingen.

Aan de slag met talentonderwijs
Voor het hbo verwachten we dat ze het hoogste niveau hebben. Echter is het niveau per school heel verschillend. Ook valt ons op dat in sommige gevallen de aansluiting beter is vanuit het mbo. Bij bijvoorbeeld lerarenopleiding is het niveau van mbo beter als havo. Die studenten hebben al meer ervaring met onderzoeken en verslagen maken.

Tijdens het X-Honoursprogramma doen ze laagdrempelige onderzoeken en maken kennis met de cyclus. Het zijn iedere keer totaal verschillende onderzoekjes, wat voor ons belangrijk is, is de ondernemende houding. De deelnemers aan het programma werken constant samen in groepjes van zes. Op die manier maken ze kennis maken met elkaar, met het gebouw. Voor een onderzoek moeten ze naar een locatie en daar moeten ze input verzamelen voor hun onderzoek. Het is de bedoeling dat ze hierdoor meer ondernemend worden en minder bang. Iedere woensdagmiddag moeten ze iets presenteren, je ziet ze gaandeweg groeien.

De leerlingen die het programma afronden, krijgen een certificaat. “Daarmee hebben ze direct toegang tot het honoursprogramma, dit geldt trouwens voor iedereen. Bij de uitreiking van het certificaat mogen ze ouders, leraren en vrienden uitnodigen. We maken er een feestje van. Dus waarom zou je meedoen? Om een leuke tijd te hebben, nieuwe mensen te leren kennen en om alvast kennis te maken met het hbo.”