Good practice VECON businessschool

naamfunctieschooldatum15/06/2012
Jeannet Hommelbestuurder VECON
onderwerp: Vecon   businessschool
beschrijving  good practice:
VECON BUSINESS SCHOOL is een mogelijkheid   voor scholen in het voortgezet onderwijs om de verplichte kerndoelen en   exameneisen te combineren met extra modules en projecten rondom economische   vakken, ondernemendheid en ondernemerschap. Leerlingen komen in aanraking met   de praktijk, ervaren wat ondernemerschap betekent en bereiden zich beter   voorop het vervolgonderwijs.Een school kan zich certificeren door in   de onderbouw aan alle leerlingen voldoende economie te geven en een aantal   extra’s op het gebied van ondernemerschap en andere economische onderwerpen.   In de bovenbouw is er een aanbod aan opdrachten en modules dat moet voldoen   aan een aantal eisen maar waarbij de school de vrijheid heeft zelf keuzes te   maken, afhankelijk van de mogelijkheden van de school en de behoeften van de   leerlingen.Leerlingen die voldoende punten hebben   behaald krijgen een certificaat waarmee ze kunnen bewijzen dat ze zich extra   hebben ingespannen.Voor informatie: www.veconbusinessschool.nl 
bronnennvt
linkswww.veconbusinessschool.nl
contactpersoon(*)Jeannet Hommeltelefoon(*)e-mail (*)(*) websitewww.veconbusinessschool.nl

Geef een reactie