26
feb 2021

Trots op Havo magazine

Dit jaar konden we helaas geen havocongres organiseren, maar er zijn genoeg thema’s waar we aandacht aan willen besteden. Vandaar dat er dit jaar een uniek en wellicht eenmalig Trots op Havo magazine is verschenen. Het is geen echt alternatief voor het havocongres, maar via dit magazine willen we contact houden met alle collega’s, die een hart voor de havist hebben en die graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

We leggen dit jaar meer accent op social learning. Leren is niet alleen een individuele aangelegenheid, maar vooral ook een sociale activiteit, die je met elkaar onderneemt. Naast kennis zijn het ook competenties zoals samen leren en samenwerken die succesfactoren zijn op het hbo.

Eén ontwikkeling wil ik in het bijzonder onder uw aandacht brengen. Begin 2021 bieden we als havoplatform, in samenspraak met de VO-raad en de Vereniging Hogescholen, de brochure voor het praktijkgerichte vak op de havo aan aan Arie Slob, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. We hebben het praktijkgerichte vak op de havo HavoP gedoopt. Het is de intentie dat het binnen afzienbare tijd als examenvak wordt gevalideerd. Als dat lukt, is een grote mijlpaal bereikt, voor het havoplatform, maar vooral voor de havist.

Henk van  Ommen
Voorzitter Havoplatform

Lees hier het Magazine: