26
mei 2023

Subsidie voor het doorontwikkeltraject naar een praktijkgerichte havo

Havo-scholen kunnen tot en met 21 juli 2023 een subsidie aanvragen om vanaf schooljaar 2023-2024 een praktijkgericht examenprogramma te ontwikkelen en uit te voeren. De subsidie is bedoeld voor havo-scholen of vavo-instellingen die willen deelnemen aan het doorontwikkeltraject naar het praktijkgerichte havo en/of aan de pilot Praktijkroute havo-Educatie.

Lees meer