Schoolprofiel Sg Spieringshoek.          

naam contacpersoonfunctietelefoon, e-mailDatum 

 

9 september 2012

Max de Boer 

 

 

Conrectoronderwijs010-4706422m.deboer@spieringshoek.nl
zakelijke gegevens school (NAW + website/mailadres)
Sg SpieringshoekVan der Brugghenlaan 2-6

3118 LA Schiedam

010-4706422

 

 www.spieringshoek.nl

info@spieringshoek.nl

onderwijsaanbod (vmbo/havo/vwo  e.d.)
Havo, vwo, vwo+, gymnasium+ 
 onderwijskundig concept   (algemeen)
 

Spieringshoek biedt degelijk onderwijs vanuit een traditioneel   concept, maar met niet wars van innovatieve elementen. Voorop staat de   kwaliteit van de lessen die de leerlingen worden aangeboden. Vooral in de   randvoorwaarden zijn bij  Spieringshoek   goed verzorgd: in elk lokaal een active board, een mediatheek, een   studiecentrum, een aula voor de bovenbouw en de hele school. 3 gymlokalen,   een fitnessruimte en theatervoorzieningen.

Naast de reguliere vakken, biedt Spieringshoek extra vakken voor   vwo+/gymnasium+ vanaf klas 1. Dat zijn: Spaans, drama, Onderzoek en ontwerpen   (Technasium) en Versterkt Talen Onderwijs (VTO).

Spaans is eindexamenvak. Drama is keuzevak. Voor VTO halen de   leerlingen in klas een certificaat voor Anglia (UK) en DELF (Fr). Op  Spieringshoek zijn muziek en beeldende   vorming verplichte vakken in de onderbouw en kan er , met het val drama, in   deze vakken eindexamen worden gedaan.

M.i.v. 2012-2013 kunnen ook leerlingen van havo en atheneum extra   vakken doen bovenop het reguliere programma. Het gaat om de vakken Spaans,   Sport, O&O en drama.

Naast een uitgebreid onderwijskundig aanbod, biedt Spieringshoek   leerlingen die  dat nodig hebben een   breed scala van begeleidingsmogelijkheden.

onderwijskundig concept (havo specifiek) * voor zover van toepassing
Om havoleerlingen zoveel de kans te geven bij ons te slagen zijn de   instroomcriteria als volgt:Havo advies of havo/vmbo-tl advies met een cito van 535 of hoger. Leerlingen   met een lagere cito worden getest met een bindend  advies. Instroom in 4H is mogelijk met   een  vmbo-diploma met een gemiddelde   van 6,5. De nieuwe examenregels zijn aan de toelating toegevoegd..

Leerlingen met een havo advies komen in een heterogene brugklas en na   de overgang in 2 havo (of 2 atheneum).

De hierboven genoemde extra vakken programma voor havisten heet   ‘’ontdek je talent’’ en heeft tot doel leerlingen van de havo in de   gelegenheid te stellen met modules van een half jaar met 4 vakken kennis te   maken en daarna t kiezen (zie good practice/Spieringshoek)

 

samenwerking basisonderwijs, andere havo-scholen en hbo-instellingen
Om de overstap van p.o. naar v.o. goed te kunnen maken is er  regelmatig contact met de basisscholen in   de regio. Onze basisschoolmiddag in november stelt leerlingen van groep 8 in   de regio in staat al kennis te maken met de school. In het kader van LOB en   het Technasium zijn er samenwerkingsovereenkomsten met de Hogeschool  Rotterdam, Hogeschool Den Haag en TU/Delft
andere relevante informatie over de school(grootte havo-afdeling/specifieke buitenschoolse activiteiten
Spieringshoek heeft een relatief grote havo-afdeling. Gemiddeld 5 2e   en 3e klassen en doen er ruim 120 leerlingen jaarlijks eindexamen.   De havo leerlingen hebben in klas 2 en 4 kennismakingsprojecten en maken   tijdens activiteitenweken  vakmatige   excursies voor de vakken Geschiedenis en Aardrijkskunde. In de bovenbouw   maken ze een reis naar een grote stad in het buitenland of een sportreis.
ambities havo-profilering van de school
In de komende jaren probeert Spieringshoek daadwerkelijk vorm te geven aan een havo-specifieke pedagogiek en didactiek. Vanuit deelname aan het havoplatform hoopt de school hierover ervaringen met andere scholen uit te wisselen

 

Geef een reactie