12
jul 2023

Rapport ‘Jong na corona’

Hoe staat het anno 2022 met de mentale gezondheid van onze jeugd en hun relaties met ouders, vrienden en klasgenoten? Hoeveel jongeren ervaren druk door schoolwerk of hebben de hele dag contact via sociale media?

Deze vragen stelden onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut zich en om daar een antwoord op te vinden, vergeleken zij landelijk representatieve groepen leerlingen in groep 8 en in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar in 2017, 2021 en 2022. Gegevens uit 2017 en 2021 zijn afkomstig van het Nederlandse Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) onderzoek.

Daarnaast hebben zij in 2022 aan schoolleiders en leerlingen gevraagd naar de activiteiten die in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 georganiseerd zijn in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Vervolgens is de samenhang tussen de inzet van deze activiteiten en veranderingen in verschillende indicatoren van welzijn tussen 2021 en 2022 op schoolniveau bestudeerd.

Lees het rapport ‘Jong na corona’