Uden’s College

Het Udens College is één school met twee sectoren, met elk ongeveer 1500 leerlingen. De sector vmbo en de sector havo vwo, beide gevestigd in Uden.

De missie van het Udens College is ruimte voor ambitie. Ze helpen leerlingen actief het beste uit zichzelf te halen en zo hun ambities te verwezenlijken. Ook de onderwijsdoelen zijn ambitieus: niet het diploma is het einddoel, maar een succesvolle plek in de maatschappij. Daar hoort natuurlijk een ambitieuze organisatie bij. Die voortdurend leert en de lat steeds hoger legt.

Het havo/vwo werkt met een nieuw onderwijsconcept: UC havo/vwo 2020. We willen leerlingen op maat ondersteunen om de eigen ambities waar te maken en talenten te ontwikkelen. Ze krijgen daarbij steeds meer regie over het eigen leerproces. Een coach begeleidt de leerlingen bij het maken van keuzes. Met een persoonlijke leerroute is een leerling in staat om te presteren op het eigen niveau.

Belangrijke elementen in ons onderwijsconcept zijn coaching van leerlingen, leren in kleinschalige domeinen, leerdoelen, werken met en elektronische leeromgeving en een andere manier van toetsen. Hierdoor is er meer oog voor de leerling en zijn of haar ambities en leerbehoeften. Daarnaast blijft er vanzelfsprekend ruime aandacht voor de schoolvakken, de (examen)resultaten en de begeleiding van leerlingen: we noemen dat ‘de basis op orde’.

Deel via