OSG Sevenwolden

OSG Sevenwolden is een brede, openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs met zeven locaties in Heerenveen, Joure en Grou. Alle typen voortgezet onderwijs zijn hier vertegenwoordigd. De school telt ongeveer 350 medewerkers en ruim 3000 leerlingen.

Kleinschaligheid en herkenbaarheid. Dát is waar Sevenwolden voor staat. Door onderwijs op aparte locaties aan te bieden, is er voldoende gelegenheid voor persoonlijke aandacht. Op die manier draagt Sevenwolden bij aan de talentontwikkeling en opvoeding van jongeren van 12 tot 18 jaar.

Sevenwolden draagt bij aan de opleiding, talentontwikkeling en de opvoeding van jongeren van 12 tot 18 jaar, gericht op hun toekomstperspectief in de wereld van morgen. De school staat open voor alle leerlingen ongeacht hun sociale achtergrond, seksuele geaardheid, godsdienst of levensovertuiging.

Deel via