Liemers College

Het Liemers College is een bruisende school voor voortgezet onderwijs in Zevenaar en omstreken. Ze hebben de opleidingen: vmbo-sbb, vmbo-bb, vmbo-kb, mavo, havo, vwo, atheneum en gymnasium.

De onderwijsvisie van het Liemers College is vastgelegd in het schoolplan 2015-2020, dat als motto heeft: ‘Het Liemers College laat je groeien’. De individuele leerling staat centraal. Iedere leerling werkt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo aan persoonlijke leerdoelen. De school betrekt ouders actief bij de schoolontwikkeling en het leersucces van hun kind.

Deel via