Keizer Karel College

Het Keizer Karel College is een open katholieke school voor gymnasium, technasium, atheneum en havo in Amstelveen.

Reeds vanaf de oprichting in 1957, komt de identiteit van de school tot uiting in de sfeer op school, de omgang tussen docenten en leerlingen en de manier waarop de school met ouders omgaat. Daarbij is openheid één van de belangrijkste principes. Belangrijke waarden als verdraagzaamheid, respect voor elkaar en saamhorigheid koesteren zij met elkaar als een groot goed. Het Keizer Karel College is een school die een plezierige en veilige leeromgeving combineert met uitstekende examenresultaten. Naast de lessen bieden ze de leerlingen een breed scala aan culturele en sportieve activiteiten.

 

Deel via