Johannes Fontanus College

Het Johannes Fontanus College is een school met ongeveer 2200 leerlingen in Barneveld. De havo-afdeling is groot op onze school. Als onderbouw en bovenbouw werken we aan het versterken van de havo-leerlijn waarbij we graag ook in contact komen met andere scholen om ervaringen te delen en van elkaar te leren. We zijn ook actief in verschillende netwerken zoals: Technasium-scholen en verschillende hogescholen en universiteiten. Als school zijn we de havo-leerlijn verder aan het doordenken waarbij Havo-P onze interesse heeft.

Omdat we al een Technasiumschool, het vak Bewegen Sport en maatschappij aanbieden en een businessclass hebben, zien we mogelijkheden. We zien de havo-leerling als een slimme doener die naast het volgen van theoretische vakken ook voldoende praktische inhoudelijke uitdaging zou moeten krijgen wat bijdraagt aan het verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces.

Registratie voor: Johannes Fontanus College

    Registration Now

    Deel via