Het Streek

De havo is voor het merendeel van de leerlingen van Het Streek de voorbereiding op het hbo; een kleine groep leerlingen stroomt vanuit de havo ook door naar het vwo. Gedurende de vijf jaar tot aan het examen worden de leerlingen begeleid naar steeds meer zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

Op de havo brengen leerlingen zelf accenten aan in het onderwijs dat ze volgen. Er is een breed onderwijsaanbod in de onderbouw waarin leerlingen kunnen kiezen voor de leerstromen Cultuur & Media, Geo Future en Technasium die allen een projectmatige opzet hebben. In elk van deze leerstromen spelen competenties als samenwerken en presenteren een belangrijke rol. Leerlingen denken na over praktijkgerichte vraagstukken uit de wereld. De vaardigheden die geleerd worden binnen deze leerstromen, worden ook toegepast bij de andere vakken. In de mentorlessen wordt veel aandacht besteed aan studievaardigheden.

In de bovenbouw kunnen leerlingen op de havo kiezen voor het technasium (onderzoeken en ontwerpen) en op die een technasium (havo) diploma halen. Ook is er de mogelijkheid om Cambridge Engels te volgen op de havo en het vwo.

Registratie voor: Het Streek

    Registration Now

    Deel via