Baarnsch Lyceum

Het Baarnsch Lyceum is een algemeen bijzondere school voor voortgezet onderwijs in Baarn. De school onderscheidt zichzelf door een eigen koers en kleinschaligheid. Medewerkers van Het Baarnsch Lyceum werken vanuit de relatie. De relatie tussen leerling en medewerker is voorwaardelijk voor elke vorm van leren. Het Baarnsch Lyceum koestert haar karakter: een enigszins ‘eigenwijze éénpitter’ (één zelfstandige school onder één bestuur) met als kernwaarden ondernemerschap, maatwerk en verbondenheid.

De school heeft een bijna honderdjarige historie. In de aula staan de namen van alle geslaagden sinds 1924 op de ruiten gegraveerd. De school heeft een bijzondere band met zijn oud-leerlingen die dan ook regelmatig op school te vinden zijn. De school kent verschillende tradities. Hoogtepunt is de jaarlijkse deelname aan de Artistieke en de Sportieve Interlyceale. De vier oudste lycea van Nederland strijden met elkaar om de eerste plaats op kunstzinnig en sportief gebied.

Deel via