Alkwin Kollege

Het Alkwin Kollege (AK) is een scholengemeenschap voor havo, atheneum en vwo+, waaronder gymnasium, met een éénjarige brugperiode. Het is een open katholieke school waar ook leerlingen met een andere geloofsovertuiging of levensbeschouwing welkom zijn.

Zij staan voor goed onderwijs en zijn overtuigd van de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen. Met enthousiasme stimuleren zij de talenten van hun leerlingen. Zij zetten zich ervoor in dat de leerlingen die hun school verlaten weten wat ze kunnen en wat ze willen, zelfvertrouwen hebben, zich competent voelen, autonoom en verantwoordelijk zijn.

Deel via