02 mrt 2017

Vakhavo op het Calvijn College

Pilot met de ‘vakhavo’ op het Calvijn College in Zeeland

Op het Calvijn College Zeeland wordt de mogelijkheid onderzocht om een vakhavo te starten. De leerlingen worden opgeleid voor een gewoon havodiploma, maar de havovariant die ze willen aanbieden is het programma voor de havo te verrijken met een praktische variant. Deze variant moet zoveel mogelijk aansluiten op de algemeen vormende vakken. De bedrijven vragen steeds meer technologische kennis, die in de hbo-opleiding in praktische zin wordt gemist. De vakhavo wil havoleerlingen technische basisvaardigheden bijbrengen en inzicht in bedrijfsprocessen geven.

De vakhavo sluit aan op de leerstijl van havisten: er wordt een beroep gedaan op hun intellectuele capaciteiten, maar leren ook graag vanuit de praktijk. In de werkplaats op school gaan de leerlingen van klas 2 en 3 havo aan de slag en leren basisvaardigheden op diverse terreinen zoals bouwen, produceren, installeren en energie. In de bovenbouw wordt een overstap gemaakt naar leren in de bedrijfscontext. De praktische vaardigheden worden specifieker en de leerlingen leren een hele bedrijfslijn overzien.

Als afsluiting wordt in 5 havo met een bedrijf een complex bedrijfsvraagstuk opgelost. De reguliere, algemeen vormende vakken worden in vier dagen per week aangeboden. Dat is mogelijk door samenhang aan te brengen tussen de vakken en het praktijkprogramma. Het praktijkprogramma komt in de pilotfase bovenop het reguliere examenprogramma. Daarna zal het Calvijn College bij het ministerie een aanvraag indienen om het als examenvak te kunnen aanbieden.

 

Meer informatie: https://www.calvijncollege.nl/onze-locaties/krabbendijke-kerkpolder/over-deze-locatie/profiel