11 jan 2017

Uitwisselen en inspireren, terugblik netwerkwerkbijeenkomsten 2016

Netwerkbijeenkomsten 2016: Tips, tops en do not’s

Het is de ‘opmaat’ voor ons jaarlijks congres in februari 2017. In november 2016 organiseerde het Havoplatform twee netwerkbijeenkomsten. Goed bezocht, maximaal 25 deelnemers, afkomstig van Heerenveen tot Goes en allerlei plaatsen daartussen. Deze keer waren Apeldoorn en Gorinchem de locaties. Een bestuurslid van het Havoplatform leidt de bijeenkomst in met een blik op de actualiteit. De focus wordt vooral gelegd op vaardigheden die havisten goed kunnen gebruiken om de eindstreep te halen, maar vooral om soepel de overstap naar het hbo te kunnen maken.

 

Vingers van de hand

Door aan de havo gerelateerde betekenis te geven aan de vingers van je hand, maken de deelnemers kennis met elkaar. Zo vertegenwoordigt de opgestoken duim een topervaring met de havo en de wijsvinger waarop je focust bij jouw havo-onderwijs. Hierdoor ontstaat heel snel een levendig gesprek in groepjes van de verschillende scholen.

 

Focus

Welke thema’s komen in de gesprekken aan de orde? Na inventarisatie blijkt een breed palet van onderwerpen op te leveren waarmee havo-scholen bezig zijn. Zeer concreet over differentiatie, toetsen, PWS en de zin en onzin van doubleren. Meer algemeen over de profielkeuze en de doorstroom naar het hbo. Ook motivatie is een terugkerend begrip waar veel over gesproken wordt. Bij een meer activistische groep gaat het over het doorbreken van ingesloten gewoontes. Zij benoemde het als ‘het slopen van muurtjes’.

 

Tips, tops en do not’s

De derde activiteit gaat over ideeën die de deelnemers uitwisselen door tips te geven en topervaringen te noemen. Tips varieëren van ‘activerende didactiek is een must’ tot ‘de leerling zien en positief belonen’. Topervaringen hebben vooral te maken met onderwijsconcepten als het Technasium en HACO, maar ook LOB en samenwerking tussen havo en hbo. Een bijzondere positieve ervaring hebben havo-leerlingen uit leerjaar 3. Zij nemen de les van de groepsleerkracht op een basisschool over. Wat moet je vooral niet doen? (do not’s) Minder voorbeelden dan tips en tops, maar bijzondere uitspraken: niet te lang stilzitten, niet denken in bezwaren, het stigma dat havo 4 altijd een drama is en leerlingen niet negatief benaderen.

De netwerkbijeenkomsten beantwoorden in hoge mate aan de dringende behoefte om eigen ervaringen met havo-onderwijs te delen met collega’s van andere scholen. Problemen worden herkend, ideeën inspireren. Eigenlijk zoals bij een congres, maar dan kleinschalig vanuit je eigen schoolsituatie. Het organiseren van netwerkbijeenkomsten op zich is eigenlijk al genoeg om het gesprek op gang te brengen. Door de herhaling van netwerkbijeenkomsten ontstaan échte netwerken. Feedback op ontwikkelingen van jouw havo. Alle reden voor het havoplatform om in 2017 weer een netwerkbijeenkomst te organiseren.