2
sep 2017

Thema netwerkbijeenkomsten 2017

Netwerkbijeenkomsten 2017: ‘niet lullen maar poetsen’’

Ook in 2017 organiseert het Havoplatform weer netwerkbijeenkomsten. Deze keer op vier plaatsen in Nederland, landelijk gespreid.  De netwerkbijeenkomsten zijn kleinschalig. Interactie tussen de deelnemers is  van wezenlijk belang. Uitwisseling van ideeën of problemen met het havo-onderwijs hebben geen introductie nodig. De gesprekken krijgen automatisch inhoud. De relevantie met de dagelijkse praktijk is evident.  Telkens weer raken de deelnemers geïnspireerd. Zij willen met de opgedane kennis en ervaringen meteen aan de slag.

Niet lullen maar poetsen

Toch is de vraag wat er na zo’n intensieve middag blijft hangen. Wat gebeurt er met de opgedane ervaringen als iedereen weer overgaat tot de waan van de dag?

Om die reden is vorig jaar na afloop van de netwerkbijeenkomst een overzicht van besproken onderwerpen nagezonden. Dit jaar willen we nog iets verder gaan. Gebaseerd op de Rotterdamse uitdrukking ‘niet lullen maar poetsen’ is het dit jaar de bedoeling dat de deelnemers door middel van informatie-uitwisseling met elkaar een concreet havo plan uitwerken. Het moet de basis vormen van een havo-gerelateerd idee of oplossing van een probleem om in de eigen afdelings- of lespraktijk te kunnen gebruiken. De deelnemers zetten (in groepen) de contouren van zo’n plan op papier. Als vorm van nazorg werkt de organisatie het plan verder uit  in samenwerking met een contactpersoon uit de groep.

 

De locaties:

De netwerkbijeenkomsten 2017 vinden plaats in de maand november, in de middag tussen 13:00u en 17:00u in goed bereikbare vergaderzalen in:

Haarlem (7 november),       Van der Valk Hotel Haarlem

Zwolle (14 november),        Domincanenklooster-zaalverhuur

Breda (23 november),         Boven Breda-zalenverhuur

Weert (28 november),        Hotel Antje van de Statie

 

Kosten en aanmelden:

De kosten bedragen € 50,- p.p. Scholen die ‘Vriend van het Havoplatform’ zijn kunnen 2 deelnemers per school gratis aanmelden. Maximaal 25 deelnemers per locatie. Aanmelden kan via e-mail naar info@Havoplatform.nl o.v.v. naam school en aantal deelnemers met mailadres (van de school). Direct na ontvangst van de aanmelding wordt een bevestiging verzonden. U ontvangt tijdig nadere informatie over de middag en een factuur.

 

Nadere informatie via info@Havoplatform.nl of bellen met Max de Boer (06-22970724)