24
feb 2022

Terugblik op het havocongres

Op 3 februari vond het tiende havocongres plaats, dit keer een online evenement met informatieve lezingen, inspiratiesessies en actieve workshops, met als prangende vraag: wat heeft de havist nodig? En meer specifiek: hoe ga je om met de havist die door een crisis gaat? Het antwoord lijkt in eerste instantie simpel: ga een relatie aan met je leerling, geef de leerling ruimte binnen kaders en biedt meer praktisch onderwijs dat aansluit bij de behoefte van de leerlingen. Maar hoe doe je dat?

Daarop krijgen de deelnemers antwoord tijdens de verschillende onderdelen van het programma. We geven je graag een samenvatting van de keynote presentatie, een best practice, een gesprek met oud-havisten en een lezing over het motiveren van leerlingen (niet alleen havisten) na een periode van verminderde aandacht door crisis.

• Keynote: Weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen
• Best practice: Zwemmen zonder zwembad
• In gesprek met: Oud-havisten aan het woord
• Lezing: Meer aandacht voor pedagogiek (motivatie)

Wil je volgend jaar (weer) meedoen aan het havocongres?

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief! En kijk bij havocongres.