17
jan 2018

Terugblik op de netwerkbijeenkomsten

Netwerkbijeenkomsten 2017: Niet lullen maar poetsen!

De Rotterdams uitdrukking ‘niet lullen maar poetsen’ is de basis geweest voor het thema van de vierde editie van de netwerkbijeenkomsten die het Havoplatform heeft georganiseerd. Kennismaken, informatie uitwisselen en netwerken na afloop kenmerken de netwerkbijeenkomsten vanaf het begin. De deelnemers gaan gelijk ‘van acquit’ met uitwisselen van ervaringen met havo-onderwijs. Gretig informeren zij bij elkaar hoe problemen met de havo worden opgelost, maar ook hoe succeservaringen worden opgedaan Veel ‘lullen’ maar nog niet ‘poetsen’. Daarom was het programma dusdanig ingericht dat de focus uiteindelijk gericht zou worden op het bedenken van een kort, maar concreet havoplan. Een plan dat zo concreet zou moeten zijn dat de plannen bij wijze van spreken, de volgende dag op schoolniveau gestart zou kunnen worden.

 

 

 De groepsopdracht: het havoplan

Voor brede regionale spreiding vonden  de netwerkbijeenkomsten dit jaar plaats in Haarlem, Zwolle en Weert. Vooral de deelname van havodocenten en schoolleiders uit Limburg was verheugend. De deelnemers waren zeer gemotiveerd en actief bezig met de opdrachten. Eerst op individueel niveau, daarna interactief in groepen op schoolniveau. Uiteindelijk is in drie groepen per bijeenkomst een havoplan bedacht.

Vanwege de korte tijd (een middag tussen half twee en vijf uur) werden de plannen in klad binnen een format genoteerd. Het format bevatte de volgende elementen:

  • de samenstelling van de groep en een contactpersoon
  • de titel van het plan,
  • een korte beschrijving van het plan
  • een stappenplan om het plan uit te voeren
  • benodigd materiaal (bijv. bronnen, handleidingen, ICT-middelen)

Na afloop heeft de organisatie de plannen meegenomen en leesbaar uitgewerkt en verzonden onder alle deelnemers. Nazorg als vorm van feedback op de bijeenkomst met een eindresultaat op schrift. Nu nog de uitvoering …

 

Nabeschouwing

De netwerkbijeenkomsten hadden dit jaar een zeer interactief karakter. Het voert te ver om de titels van alle plannen hier te noemen. Enkele voorbeelden die mogelijk tot de verbeelding spreken:

  • ‘Vrijheid binnen beperking’: de havoleerling heeft autonomie, competentie en relatie nodig om goed te kunnen functioneren. Dé havoleerling bestaat niet. Essentieel is dat ze een aangeboden leerroute kunnen volgen of een eigen route uitstippelen.
  • Profielkeuze-activiteit in havo 3: door een vragenlijst in te vullen kunnen de leerlingen aangeven op welkwijze zij begeleid willen worden met hun profielkeuze en wat ze nodig hebben om een profielkeuze te kunnen maken
  • Flexibilisering bij KWT: de leerlingen doen bij KWT alleen activiteiten die er voor hen toe doen. Zij maken hun eigen keuzes. Zo besteden zij minder tijd aan vakken die zij niet nodig hebben zodat er meer tijd is voor andere vakken.

In korte tijd met elkaar een concreet plan bedenken en vastleggen bleek lastiger dan gedacht. Desondanks heeft de werkwijze geleid tot nader contact binnen de groep nadat de netwerkbijeenkomsten. Een mooi resultaat die de organisatie tot tevredenheid stemt.

Een belangrijk doel van de bijeenkomst is, dat wat er besproken is enigszins beklijft. Het is meer dan een kort inspiratiemoment en daarna weer over tot de ‘waan van de dag’