26
nov 2018

Netwerkbijeenkomst Zwolle in het teken van samenwerken

De bestuursleden van het Havoplatform weten we hoe belangrijk een netwerk is, zij zijn om die reden zeven jaar geleden gestart met het Havoplatform. Uitgangspunt was en is: het creëren van een platform waar betrokken docenten en schoolleiders van havo-scholen hun standpunten en activiteiten kunnen uitwisselen. Een van de manieren om dit te doen zijn de netwerkbijeenkomsten. In dit lustrumjaar was het thema “Werken aan jouw netwerk”.

De eerste netwerkwerkbijeenkomst was in het Dominicanenklooster in Zwolle. Teamleiders en docenten van havo-scholen uit Zutphen, Almelo, Elburg, Leeuwarden, Heerde, Zwolle en Almere gingen aan de hand van een thema waarbij ze elkaar kunnen versterken in gesprek. In de groepjes werd o.a. gesproken over de behoefte aan meer flexibiliteit in de periode havo 4 en 5, de kracht van een 6-jarige havo en daarmee een betere aansluiting op het hbo, het belang van maatwerk om zo doubleren vaker te voorkomen en de overstap naar gepersonaliseerd leren.

Teamleider Marjoke van ’t Spijker van scholengemeenschap het Noordik uit Almelo is al vaker bij een netwerkbijeenkomst geweest. “Juist deze kleinschalige setting levert waardevolle gesprekken op. Vandaar dat we dit keer met meerdere collega’s aanwezig zijn,” aldus Marjoke. Alle deelnemers hadden wel een duidelijk idee waarom deze netwerkbijeenkomst nuttig en relevant kon zijn. Rintje Oenema van het Leeuwarder Lyceum benadrukte dat zij de leerlingen beter willen bedienen en dus is hij benieuwd naar de aanpak van andere havo-scholen. En Marie-Louise van de Boogaard van het Oostvaarders College wil een sterk havo neerzetten in Almere, nu ligt volgens haar de focus veelal op het vwo.

In de groepjes kwamen overlappende thema’s voorbij, maar er was ook veel wederzijdse interesse in de verschillen in aanpak. Zo kunnen vwo-leerlingen die in 4 vwo van het Baudartius College in Zutphen doubleren, toch doorstromen naar 5 havo. En is er op het Meander College in Zwolle een speciale stagedag voor docenten. Ze kunnen dan een dagje kennis opdoen bij collega-scholen. Bij het Noordik werken ze nu enkele jaren met een andere leerroute, de vervroegde profielkeuze in leerjaar 3. En het Oostvaarders College heeft inmiddels ruime ervaring met KOM-gesprekken.

Na de groepssessie gaf trainer Max de Boer van Maximus Onderwijsservice kort uitleg over het tweede deel van de middag. En vroeg hij aan vier groepjes om hun meest kansrijke thema’s te delen met de overige aanwezigen. Vervolgens werd er nog onderling overlegd om te kijken met welke scholen een netwerk werd opgezet. Het was duidelijk dat alle aanwezigen het belang en nut van een netwerk inzien. En nu is het de bedoeling dat ze hun ‘nieuwe’ netwerk gaan activeren, o.a. door elkaars scholen te bezoeken en door regelmatig met elkaar contact op te nemen met vragen over een bepaalde aanpak of methode. In de loop van het schooljaar nemen we nog contact op met de deelnemers om te horen of hun netwerk goed loopt.