De inspiratiesessie tijdens het Havocongres van Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Ludger College, Over Betuwe College en Candea College ging over het project PWS-succes, een vierjarig project vanuit het Regionale Ambitieplan. Namens de HAN was Douwe van der Hucht aanwezig, namens het Ludger College was Gerrie Hermsen aanwezig en namens OBC Elst was Roos Sluijters aanwezig. Ook waren studenten Ebi en Sebastian meegekomen om te vertellen hoe zij havisten begeleiden bij hun profielwerkstuk.

 

Douwe legt uit dat ze vanuit de HAN veel samenwerken met aansluitscholen, op dit moment zijn dat 17 scholen. “Het is de bedoeling dat we dit uitbreiden naar ongeveer 40 scholen,” benadrukt Douwe. Vanuit de HAN zijn ze met vier stakeholders gestart en hebben een project opgezet met dertig PWS-groepen verspreid over de drie vo-scholen (Ludger, Over.

 

Bij het Ludger College uit Doetinchem en bij het Over Betuwe College in Bemmel en Elst  wordt er gebruik gemaakt van het iQuest spel. In havo 4 is het de bedoeling dat leerlingen een interessegebied benoemen, echter weten niet alle leerlingen dan al welke kant ze op willen. “Door het iQuest spel te spelen komt een leerling erachter wat zijn/haar interessegebied is. Nadat het interessegebied is bepaald, gaan ze langs bij de HAN en langs bij een specifieke faculteit. Bij de betreffende faculteit zijn er studenten die vertellen wat het betekent om te studeren en wat er zoal bij komt kijken als je naar een hogeschool gaat. Het blijkt dat studenten de overgang tussen havo en hbo prettiger vinden en als makkelijker ervaren als ze al eerder contact hebben gehad met een hbo-school,” vertelt Gerrie Hermsen van het Ludger College.

 

Roos Sluijters van OBC vertelt iets meer over het spel iQuest. “In het spel zitten kaarten over wensen, zelfreflectie en allerlei interessegebieden. Tijdens het spel gaan twee leerlingen met elkaar in gesprek over een karaktereigenschap aan de hand van kaarten met teksten zoals ‘Ik ben niet hulpvaardig’. Bij zo’n kaart kan de andere leerling aangeven of dit waar of niet waar is. Hij kan aangeven dat hij/zij laatst iemand geholpen heeft. Het spel confronteert en zet de leerlingen aan het denken.” Douwe vult aan: “met dit spel is het moeten weg. Het handige is dat leerlingen dit prima in een lesuur kunnen doen. En de app die erbij hoort, is gemaakt door studenten van de HAN.”

 

Het project heeft vooralsnog geen invloed op uitval in het eerste jaar van het hbo. Landelijk gezien is het percentage uitval in het eerste jaar hoog. “Wij proberen ervoor te zorgen dat leerlingen de juiste keuze maken als ze de overstap maken naar het hbo. Het blijkt dat veel eerstejaars aan het eind van het jaar de keuze voor een andere richting maken,” vertelt Douwe.

 

“We hopen dat het profielwerkstuk op deze manier kan fungeren als brug tussen vo en hbo. We focussen op stevige training in de generieke vaardigheden die nodig zijn in het hbo. Mede om die reden zijn studenten betrokken bij pws-succes. Het is een manier om een brug te maken tussen een aantal competenties. En dit is toegespitst op samenwerken, reflecteren en onderzoeken,” aldus Douwe. Er zijn nu al meerdere groepjes die samen met studenten aan de slag zijn gegaan. “De studenten zijn ervaringsdeskundigen, ze kijken verder en ze kunnen beter vertellen wat je nodig hebt om het hbo beter door te komen. We willen studenten trainen om generieke vaardigheden over te brengen op scholieren. De meerwaarde zit volgens de scholier om het contact met studenten.”

 

Studenten Ebi en Sebastiaan vertellen hoe zij hierbij betrokken zijn geraakt. “Als je meedoet aan dit project kan dit doen voor studiepunten of voor een kleine vergoeding.” Ebi begeleidde een groepje havisten. “Als je de hbo-eisen gewend bent is het best lastig om het te versimpelen naar havo.” Douwe vult aan, “dit jaar hebben we positieve en negatieve reacties ontvangen, daar moeten we van leren. Dus dat nemen we mee in het volgende jaar. Leerlingen en studenten moeten echt het contact met elkaar zoeken. Het is de bedoeling dat je hier als leerling graag aan mee wilt doen. De leerlingen mogen zelf kiezen of ze dus een extra stap willen zetten. De andere leerlingen worden met hun pws begeleidt op school. Het is voor scholen een mooie manier om in contact te komen met hbo. Het is leren en ontwikkelen.”