Marc Janssen

  • Vice-voorzitter HavoplatformDirecteur/bestuurder Northgo College

Contactinformatie

Directeur/bestuurder Northgo College te Noordwijk

Het Northgo College verzorgt toekomstgericht onderwijs. Het aanleren van vaardigheden loopt als een rode draad door de schoolloopbaan van de leerling. Voor een goede voorbereiding op verdere studie en beroep is het nodig dat de leerlingen ook vaardigheden als creativiteit, oplossingsgerichtheid en ICT-geletterdheid aanleren.

Het technasium is een mooi voorbeeld van vooruitstrevend onderwijs. Leerlingen werken aan een probleem dat is aangedragen door een bedrijf of een instelling. Havisten competent is een schoolvak dat de leerlingen van klas 3 tot en met 5 krijgen op de havo. Het is een landelijk ontwikkeld, intensief programma waarbij zij een werkhouding aanleren en vaardigheden opdoen die op een hoger beroepsopleiding noodzakelijk zijn. Door middel van dit lesprogramma krijgen de leerlingen ook beter zicht op de eigen capaciteiten en interesses. Op die manier worden zij geholpen bij hun profielkeuze en hun keuze van een vervolgopleiding.