13 okt 2019

Praktijkgerichte component vmbo en havo

Op de site sterktechniekonderwijs.nl staat informatie over de veranderingen in het vmbo.

Sinds september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 is er geld beschikbaar voor vmbo-scholen waarmee ze kunnen investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Van 2020 – 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.

Over het effect op het havo wordt gesteld:

  • Wordt de praktijkgerichte component ook verplicht voor leerlingen die naar het havo door willen stromen?
    Ja, de praktijkgerichte component wordt verplicht voor alle leerlingen in de nieuwe leerweg. Bij het vormgeven van de praktijkgerichte component wordt rekening gehouden met het verbeteren van de aansluiting met het mbo én het havo.
  • Leerlingen met een vmbo gtl-diploma krijgen straks een wettelijk recht om door te stromen naar het havo wanneer ze eindexamen hebben gedaan in een extra vak. Kan dat ook een praktijkgericht vak zijn?
    Ja, dat kan. Met een praktijkgericht vak krijgen de leerlingen brede vaardigheden mee die toegepast worden in het mbo én in het havo. De voorwaarde van het extra vak zal algemeen worden vormgegeven: alle vakken die onderdeel uitmaken van de uitslagbepaling zijn mogelijk.  Voor doorstroom is het dus niet nodig dat leerlingen eindexamen hebben gedaan in 8 vakken.

Waarom komt er een nieuwe leerweg?
Minder leerwegen komt de herkenbaarheid van het vmbo ten goede, zeker omdat de gemengde (gl) en theoretische leerwegen (tl) hetzelfde niveau hebben met dezelfde doorstroomperspectieven. Bovendien kan en moet de aansluiting vanuit beide leerwegen op het vervolgonderwijs, het mbo en het havo beter. In die nieuwe leerweg krijgen alle jongeren een praktijkgerichte component, wat nu nog door jongeren, vervolgopleidingen en hun toekomstige werkgevers wordt gemist. Dit versoepelt de aansluiting op mbo en havo.

 

Dit sluit goed aan bij onze inspanningen voor de realisatie van het praktijkgerichte vak op de havo. Vandaar dat wij als havoplatform hier ook erg blij mee zijn.