27
jun 2022

Portret van een havo-school: Cals College

Even voorstellen…

Aan het woord is Edwin Wolswinkel, docent Nederlands en Media Academie bij het Cals College in Nieuwegein. Edwin is aan het begin van dit schooljaar gevraagd om zich te verdiepen in de mogelijkheden van HavoP voor het Cals.
Samen met collega Thijmen van de Waal werkte hij ook mee aan het vormgeven van het examenprogramma voor de kleine variant binnen het SLO-netwerk. Edwin: ‘Het praktijkgericht werken is voor de havo echt belangrijk om de leerlingen te motiveren. Ik zie heel veel voordelen in het aanbieden van een HavoP-vak op onze school. Dat is misschien ook de reden dat we het groots in wilden zetten. Ons eerste idee was eigenlijk meer een grote variant, waarbij we de vakken maatschappijleer, CKV en KGL wilden betrekken. Daarna hebben we realistisch gekeken naar de mogelijkheid om dit in te passen in het huidige rooster. We stelden onszelf de vraag: ‘Waar is de behoefte aan praktijkonderwijs het grootst?’

Kleine variant HavoP bij Cals College

De conclusie is dat het Cals College vanaf volgend schooljaar 2022-2023 een pilot start met het bieden van HavoP binnen het thema maatschappij waarbij er samenwerking is met de collega’s van maatschappijleer. Een keer in de week krijgen leerlingen een blokuur HavoP-les van twee docenten; een vakdocent maatschappijleer en een vakdocent voor kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het uitvoeren van een concrete opdracht van maatschappelijke organisaties. Edwin vertelt: ‘Met mijn ervaring bij het vak Media Academie, waarbij de vakken Nederlands en geschiedenis gecombineerd worden, en door de competenties van het Havisten Compentent-programma in het oog te houden, kan ik hier een mooie bijdrage aan leveren. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe de leerlingen opbloeien, doordat zij al deze kennis en vaardigheden in de praktijk kunnen brengen. Door deze vorm van onderwijs zijn zij beter voorbereid op het vervolgonderwijs en hun toekomstige loopbaan.’

Als eindopdracht heeft het Cals College een verkiezingsavond in gedachten. Hiervoor nodigen zij dan ouders, bekenden en leden van de plaatselijke politieke partijen en gemeente Nieuwegein uit. Tijdens deze avond zorgen de leerlingen voor een debat, begeleiden zij de gesprekken en leggen resultaten voor die zij eerder uit wijkonderzoek hebben verkregen. De concrete invulling moet nog besproken worden, want dit nieuws is vers van de pers.

Goed om te weten

Op de vraag of er tijdens deze ontwikkeling nog leermomenten waren waar andere scholen zich op kunnen voorbereiden, weet Edwin het antwoord wel: ‘Het is goed om te beseffen dat dit extra uren zijn bovenop de bestaande lesuren, waarvoor je je ook moet verantwoorden. Bovendien kiezen leerlingen vaak niet uit zichzelf voor extra lessen. Het invoeren van zo’n nieuw vak vraagt ook veel van de roostermakers. Mijn advies: begin niet te groot, ontdek hoe het werkt. Wij hebben er bij het Cals voor gekozen om HavoP aan te sluiten op het bestaande rooster van maatschappijleer én om twee docenten voor de klas te zetten. Zo hoeft het rooster minimaal aangepast te worden en heb je samen veel tijd om gesprekken te voeren met leerlingen en hen op weg te helpen. Ik kijk ernaar uit om te starten.’