14
sep 2016

Overdracht: het kan nog warmer

Studiemiddag namens de VO-raad

Op 13 september 2016 organiseerde de VO-raad een studiemiddag die gaat over de vraag: hoe en waarmee kunnen we een succesvolle, doorlopende studieloopbaan van leerlingen faciliteren? Niet specifiek voor de havo, maar ook hier is ‘maatwerk’ het leidende thema. Er is hier gesproken over een betere aansluiting op het vervolgonderwijs, werken aan kansen, talentontwikkeling en het studiesucces van leerlingen.

De studiedag was bestemd voor onderwijsdirecteuren, schoolleiders, teamleiders, aansluitingscoördinatoren, LOB-coördinatoren en decanen uit vo, mbo, ho en wo.  Bestuursleden van het Havoplatform, Pierre Poell en Debby Kok hebben een workshop/inleiding en discussie verzorgd. In de discussies ging het over 21eeeuwse vaardigheden, domeinen, profielen, aansluiting en instroomeisen en (nu actueel) het belang van het vak Engels.