10
okt 2019

Onderzoek naar bekostiging onderwijs

Er wordt onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en toereikendheid van van de bekostiging van het onderwijs. Ook leraren en directeuren worden uitgenodigd een vragenlijst in te vullen, het invullen kost ongeveer 20 minuten. Hierdoor wordt ook hun visie op de bekostiging meegenomen in het onderzoek.

Vind je dit belangrijk klik dan op:  www.onderzoekbekostigingpovo.nl.

 

Informatie van de website:

Onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid bekostiging PO, VO en (V)SO

Op dit moment wordt er grootschalig onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Hiervoor hebben in de afgelopen weken meer dan 250 schoolbesturen een vragenlijst ingevuld. Nu is het woord aan (locatie)directeuren en leraren. De onderzoekers zouden het op prijs stellen wanneer jij je mening zou laten horen door mee te doen aan het onderzoek.

Deze vragenlijst is toegankelijk via de website www.onderzoekbekostigingpovo.nl. Hij staat open voor elke (locatie)directeur en leraar en er is sprake van volledig anonieme deelname. Directeuren ontvangen desgewenst een gepersonaliseerd rapport na afronding van het onderzoek waarin de belangrijkste resultaten worden gedeeld (en gespiegeld worden aan je eigen school). Het onderzoek wordt uitgevoerd door McKinsey & Company, in opdracht van het ministerie van OCW. Aanleiding voor dit onderzoek is een toezegging van minister Slob aan de Tweede Kamer. De resultaten worden in maart 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.