6
feb 2017

Notre Dame des Anges

Op bezoek bij havoschool ‘Notre Dame des Anges’

De eerste categorale havoschool in Nederland ligt in Ubbergen (bij Nijmegen). Een gloednieuw schoolgebouw in het dal van een heuvelachtig gebied. Hoog boven de school staat op de heuvel een kerk: Notre Dame des Anges. Hier was vroeger een nonnenschool.  Dat is in de 20e eeuw overgegaan in een MMS. Na de invoering van de Mammoetwet in 1968 werden jongens ook toegelaten op de school. Op een natuurlijke wijze veranderde de MMS in een havo-school. Dat is nog steeds zo. Het categorale karakter is dus meer een gevolg van een systeemwijziging van het onderwijs dan een conceptuele keuze.

 

Het Havoplatorm op bezoek

In het streven van het Havoplatform kennis te maken met scholen die speciale aandacht voor de havo hebben, is het bestuur in januari 2017 op bezoek geweest. Een warm onthaal door de directeur mevrouw Marij van Deutekom, bijgestaan door Ed van Loon, conrector. De school heeft een prachtig gebouw; zowel de architectuur als de ligging is een inspirerende leer- en werkomgeving. De school telt ongeveer 600 leerlingen en staat dus bekend als een havo-school.

 

Visie

“Voor onze school is kennen en gezien worden belangrijker dan een categorale havo.’, aldus Marij van Deutekom, ‘’Het ideologische onderwijsconcept is gebouwd op basis van een sterke interactie tussen de geledingen van leerlingen, personeel en ouders. De school wil maatwerk leveren dat recht doet aan het eigenaarschap van de leerlingen voor zijn eigen leerproces, het zogenaamde ‘gepersonaliseerd’ leren.’’ Veel gehoord, maar makkelijker gezegd dan gedaan. Het heeft de directie wel aan het denken gezet of een catergorale havo wel toereikend is om dat doel te halen. Daarom zou het mogelijk moeten zijn dat leerlingen na klas 3 al aan een vwo-programma kunnen werken. Zij realiseren zich dat het alleen mogelijk is als zij, na het behalen van een havo-diploma , in het vwo verder kunnen. Daarvoor is samenwerken nodig met een naburige school voor voortgezet onderwijs met een vwo-licentie. Dit is de nieuwe ambite van Notre Dame des Anges. Maatwerk betekent als school meer zijn dan waar je je havodiploma haalt.

 

Werkgroepen

Omdat de nieuwe manier van werken een cultuuromslag betekent voor het personeel, zijn er werkgroepen opgericht. In drie jaar tijd wil de directie de omslag maken. In werkgroepen van docenten en directie wordt hard gewerkt om dit nieuwe onderwijsconcept voor te bereiden. Zo zijn er teams gevormd rondom de thema’s zorg, duurzaamheid, didactisch coachen, curriculumontwikkeling en ‘learn-analytics. De fase waarin de school nu verkeert, is de bevindingen van de werkgroepen samen te laten komen en te bezien welke volgende stappen er kunnen worden gezet.

 

Een échte havoschool

De meeste leerlingen op Notre Dame des Anges halen hun havo-diploma. Dankzij de brede spreiding van de leerlingenpopulatie van het type leerlingen, van tl/havo tot bijna vwo. De communicatie van de school kenmerkt zich door korte lijnen en het gevoel gehoord te worden. Een heldere structuur en organisatie in onderwijskundig opzicht past goed bij een havo-school. Dat past ook goed bij gepersonaliseerd leren. Van Deutekom: ”Ik geloof in de uitdagingen die in het onderwijsrapport  over het onderwijs in 2032 staan. Een brede onderbouw en uitstel van het type eindonderwijs. Omdat de school alleen havoleerlingen kent, zetten de leerlingen zich niet tegen elkaar af. Daarom dragen wij uit: ”we zijn allemaal havo!”