13
sep 2018

Netwerkbijeenkomsten havoplatform 2018

‘Werken aan jouw netwerk’

Ook in 2018 organiseert het havoplatform drie netwerkbijeenkomsten; in Zwolle, in Driebergen-Zeist en in Weert. Net als de voorgaande jaren vinden deze bijeenkomsten plaats in november.

Niet het aanbod maar de vraag

Het is inmiddels het vijfde jaar dat er netwerkbijeenkomsten op drie a vier plaatsen in Nederland worden georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van informatie over actuele havo-thema’s op de eigen school en die van collega-scholen met een havo-afdeling. Door de kleinschalige opzet is deze vorm zeer effectief gebleken.
Tijdens de bijeenkomsten is er ook ruimte om samen te brainstormen over nieuwe, originele ideeën om het havo-onderwijs een eigen gezicht te geven. Daarnaast wordt ook nagedacht over het oplossen van bepaalde havo gerelateerde problematiek. Interactie is het sleutelwoord van de communicatie tijdens de bijeenkomsten. Daarbij is niet het aanbod van informatie het uitgangspunt, maar de vragen die de deelnemers zichzelf vooraf gesteld hebben.
Na het thema ‘maatwerk voor jouw havo’ in 2016 en ‘niet lullen maar poetsen’ in 2017 is in 2018 het thema: ‘werken aan jouw netwerk’.

Een netwerk ‘on the spot’

Het doel van de bijeenkomst is te komen tot een samenwerkingsverband tussen scholen om havo-problematiek te kunnen bespreken en aan te pakken. Dit eigen netwerk van scholen ontstaat nà de netwerkbijeenkomst voor- en door de deelnemers. Zij bepalen zelf met wie en wanneer zij in gesprek gaan over het havo-onderwijs. De netwerkbijeenkomst is een eerste aanzet om dit netwerk te activeren en gezamenlijk inspiratie op te doen om het havo-onderwijs nog beter te maken.

Wanneer, waar en tijden?

De netwerkbijeenkomsten vinden plaats op drie centrale plaatsen in Nederland. Op deze manier is de netwerkbijeenkomst voor iedereen goed bereikbaar:

Noord-Nederland:
Dinsdag 13 november 2018 in Zwolle, zaalverhuur Dominicanenklooster

Midden-Nederland:
Dinsdag 20 november 2018 in Driebergen, congrescentrum Antropia

Zuid-Nederland:
Donderdag 29 november 2018 in Weert, zaalverhuur hotel Antje van de Statie

Alle bijeenkomsten beginnen om 13:30 uur en eindigen rond 17:00 uur

Aanmelden en kosten

Onder vermelding van naam van de deelnemer, eigen mailadres van de school en naam van de school en plaats kun je je aanmelden door een mail te sturen naar: secretariaat@havoplatform.nl

Graag aangeven aan welke bijeenkomst je wilt deelnemen. De kosten zijn €50,- per deelnemer. Als de school ‘vriend van het havoplatform’ is, kunnen twee vertegenwoordigers van de school kosteloos aan de bijeenkomst deelnemen. Je ontvangt tijdig een bevestiging van deelname en nadere gegevens over het programma en de locatie van de bijeenkomsten.

Nadere informatie via de mail secretariaat@havoplatform.nl
of telefonisch met Max de Boer (06-22970724)