11 mrt 2018

Maatwerk voor de havoleerling

Met trots en tevredenheid blikken we terug op het Havocongres 2018, het was een groot succes!

 Een vraag om over na te denken:”Wat is de gemiddelde duur van het aantal jaren dat de deelnemers van het Havocongres in het onderwijs werkzaam zijn?”

Met deze vraag werd de zesde editie van het Havocongres geopend door het duo ‘’De Nieuwe Lichting.’’ Via interactie met de zaal gaf de zaal door handopsteken antwoord op de vraag. Voorspelbare uitkomst: maar weinig starters in het onderwijs en weinig docenten die 30 jaar of langer werkzaam zijn. Het gros van de deelnemers bleek tussen de 5 en 20 jaar onderwijsgevende te zijn. De toon voor het congres was gezet.

Op cabareteske wijze werd door de Nieuwe Lichting door middel van een rollenspel alle stereotypen van de havoleerling en zijn docent of begeleider neergezet. Een levendige start van een vernieuwd congres. Docenten en schoolleiders van het havo-onderwijs zijn praktijkmensen, dus lezingen, good practices en workshops blijven terugkerende elementen in de programmering. Nieuw in deze editie zijn de rondetafelgesprekken en de themawandeling. Ook was er gelegenheid bij het ontwerplab opgedane ideeën om te werken tot een veranderkundig onderwijsplan.

Zodoende zijn er in zes rondes voor elk wat wils activiteiten aangeboden. Het Havocongres 2018 heeft maatwerk geleverd dat de interesses en behoeftes van de deelnemers heeft geprikkeld.

 

Bekend en nieuw

Aan workshops, lezingen en good practices zijn er thema’s die vooral betrekking hebben op de bekende pedagogisch-didactische aspecten van havo-onderwijs: motiveren, differentiëren, leerstrategieën, enz.  Een nieuw begrip is, onder andere, het thema ‘abridged learning’. In de good practice-presentatie gaat hierbij om gecomprimeerde lesstof naar een optimale aansluiting op het hbo. De vrijgemaakte tijd staat in het teken van 21e eeuwse vaardigheden.

Meer informatie over abridged learning: https://www.ichthuscollege.nl/Onderwijs/Maatwerkprogramma_s

 

Rondetafelgesprek en Themawandeling

Rondetafelgesprekken worden gevoerd rondom diverse vormen van leiderschap, gedrag van havoleerlingen (o.a. jongens). Het bestuur van het havoplatform  spreekt bij die gelegenheid met de deelnemers over diverse thema’s maar vooral over de ‘vakhavo’, zoals het Calvijn College in Zeeland. Projectleider, Govert Kamerik,van de vakhavo van de school, begint met het thema in te leiden. Meer weten over dit interessante onderwijsconcept voor intelligente havisten die meer willen dan het standaardpakket dat havo-onderwijs biedt? Link: https://www.calvijncollege.nl/zoeken?q=vakhavo

De themawandeling heeft als eigentijds thema ‘ virtual reality in de les’ Deze wandeling is tijdens het congres twee keer gemaakt onder leiding van Dustin Dijkstra, docent aardrijkskunde en trainer van het Netwerk Onderwijsadviseurs. De uitdagende titel van deze ‘wandeling’ luidt: ‘’Haal de wereld in de les: een echte wandeling over de mogelijkheden van een virtuele wandeling.“ Getriggerd door deze nieuwe manier van lesgeven? Ga naar de site van het Netwerk Onderwijsadviseurs en neem contact op met Dustin Dijkstra. http://netwerkonderwijsadviseurs.nl/de-adviseurs/

L’ histoire se répète: een boeiend en inspirerend Havocongres

Evenals vorige jaren was het congres in no time uitverkocht. Ook dit jaar was er voor elk wat wils  wat te doen. Voldoende mogelijkheden om informatie te krijgen, discussie  te voeren en  te netwerken. De deelnemers hebben ongetwijfeld een intensieve en inspirerende havocongres-dag gehad. Wellicht de start van nieuwe ideeën en nieuwe contacten. Op naar de organisatie van het Havocongres 2019!