25
aug 2016

Leernetwerken maatwerk ‘doorstroom’

Of het nu gaat over de netwerkbijeenkomsten van het Havoplatform of de studiedag van de VO-raad, telkens komt het begrip ‘maatwerk’ bovendrijven. Het is een actueel thema in het onderwijs. Rondom het thema ‘doorstroom’ heeft de sector behoefte aan leernetwerken. Dat zijn scholen die elkaar helpen met het vormgeven van doorstroombeleid, de vormgeving van maatwerk en uitdagend onderwijs voor alle leerlingen.

Om als school zicht te hebben op de doorstroom is het van belang te weten hoe de doorstroming is binnen de school, maar ook hoe het gaat met oud-leerlingen in het vervolgonderwijs. De VO-raad faciliteert de netwerken, die uit acht tot tien scholen bestaan. De netwerken worden begeleid door procesbegeleiders.

Kijk op de site van de VO-raad voor andere informatie over de leernetwerken.