23
jan 2018

Kennisbasis studiekeuze: ‘Voor, aan en vlak na de poort’

Haagse Hogeschool

De theoretische kennisbasis voor de studiekeuze , die gemaakt is door de Haagse Hogeschool, bevat uitgangspunten over de studiekeuze van aankomende studenten op de route voorafgaand aan de keuze voor hbo-onderwijs, bij aanmelding en aan het begin van het eerste jaar in het hbo.

Het programma van eisen en het ontwerp van een nieuwe vorm van studiekeuze voorlichting en studiekeuzeactiviteiten. De database van de kennisbasis bevat twee elementen:

  1. de bevindingendatabase: alle essentiële informatie uit alle bronnen, maar samengevat, gelabeld en benaderbaar
  2. een visual, waarin essentiële kennis vanuit de bronnen in samenhang met de bevindingendatabase begrijpelijk en bespreekbaar zijn ondergebracht.

De tabbladen in de database zijn onderverdeeld in opdrachtdetails, definities en de uitwerking van de bevindingendatabase. Zodoende ontstaat een digitaal product dat uit 13 kolommen bestaat en, afhankelijk of de vraag  ‘’voor, aan of vlak na de poort’’ betreft. De informatie in de verschillende categorieën zijn ook onderling uitwisselbaar.

Een nieuw en hanteerbaar instrument voor havisten die verder willen met een studie in het hbo.

Meer informatie op de site van de Haagse Hogeschool: www.dehaagsehogeschool.nl