14
sep 2019

Kamerbrief versterkt beroepsonderwijs

Op 26 augustus 2019 verscheen een kamerbrief over versterkt beroepsonderwijs in elke regio. In deze kamerbrief van Ingrid van Engelshoven en Arie Slob, de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, wordt uiteengezet welke stappen er zijn gezet met het programma sterk beroepsonderwijs. Dit programma richt zich voornamelijk op vmbo en mbo, echter komt het praktijkgerichte vak op de havo ook aan de orde.

Er zijn drie actielijnen uitgezet:

Actielijn 1: Versterken samenwerken vmbo-mbo in iedere regio

Actielijn 2: Doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Actielijn 3: De nieuwe leerweg in het vmbo

In deze laatste actielijn wordt o.a. aandacht besteed aan de praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg. Begin 2019 heeft de VO-raad samen met Platform-TL, Stichting Platforms VMBO (SPV) en Stichting Leerplan Ontwikkeling een advies uitgebracht. Wat betreft de invulling van de praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg adviseert de VO-raad om praktijkgerichte vaardigheden centraal te stellen, vergelijkbaar met de vaardigheden zoals opgenomen in de kern van de beroepsgerichte programma’s en van het concept examenprogramma Technologie & toepassing (T&T).

 

Praktisch vak op de havo

Uit het advies van de VO-raad komt tenslotte de wens naar voren om een vergelijkbare component te ontwikkelen voor de havo. Momenteel zijn meerdere havo-scholen bezig met de ontwikkeling van een praktisch vak of beroepsgericht programma. Eén van deze initiatieven is de ontwikkeling van de Vakhavo binnen het Experiment regelluwe scholen po-vo, dat tot en met 2021 loopt.10
De ministers zien de meerwaarde hiervan en volgen deze ontwikkelingen dan ook met belangstelling.

Met het oog op aansluiting is het van belang dat ervaringen worden gewisseld tussen de ontwikkeling van de praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg en dergelijke havo-initiatieven, zonder elkaar te vertragen.

10 Binnen het experiment regelluw biedt het Calvijn College te Goes een Vakhavo.

In de kamerbrief is ook te lezen dat de betreffende ministeries ook in gesprek zijn met het havoplatform over de invulling van de praktijkgerichte component.

Lees hier de volledige kamerbrief: kamerbrief-over-versterkt-beroepsonderwijs-in-elke-regio