23
aug 2022

In Memoriam: Henk van Ommen

Und die Seele, unbewacht,

Will in freien Flügen schweben

Herman Hesse

Henk van Ommen, mede-oprichter en voorzitter van het havoplatform, is op 16 augustus j.l. overleden. Zijn inspiratie, zijn energie en zijn onvermoeibare aandacht voor de havoleerling hebben de afgelopen tien jaar de havoleerling op de kaart gezet in het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs.

Wij zullen hem zeer missen. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur van het havoplatform