18
jul 2016

In gesprek met…

In gesprek met…

In de afgelopen jaren heeft het Havoplatform contacten gezocht met externe organisaties die relevant zijn voor het  havo-onderwijs. Zo is ook, andersom, contact met ons gezocht. Zo kunnen we na afloop van het schooljaar 2015-2016 vaststellen dat we met enige regelmaat met de volgende organisatie in gesprek zijn:

  1. VO-raad (koepelorganisatie voortgezet onderwijs)
  2. Platform vmbo-t
  3. Platform vwo
  4. LICA (landelijk expertise- en informatiecentrum aansluiting hbo)
  5. NVL-NLV (decanen)

Daarnaast zijn wij gesprekspartner  over onderwerpen die een relatie hebben met de havo door o.a .het ministerie van OCenW en de SLO.

Reageren op deze nieuwsbrief of heeft u vragen? Stuur een mail naar secretariaat@havoplatform.nl

 

timoreisiger_tra6227