Vanuit het havoplatform zetten we ons in voor de ontwikkeling van het praktijkgerichte vak op de havo. Tijdens het havocongres zijn we in gesprek gegaan met allerlei havo-scholen. Geïnteresseerde scholen hebben zich toen aangemeld voor een vervolg bijeenkomst, die eerste bijeenkomst was eind juni bij het Cals College.

Graag delen we hier de huidige stand van zaken met betrekking tot het praktijkgerichte vak op de havo.

Er zijn scholen die interesse hebben in de vakhavo:

    • Ofwel omdat ze willen weten of het een oplossing kan zijn voor het motivatieprobleem van de havisten.
    • Ofwel omdat ze nieuwsgierig zijn.
    • Ofwel omdat ze zelf vergelijkbare plannen of oplossingen hebben.

Deze scholen zijn tijdens de eerste bijeenkomst over het praktijkgerichte vak geïnformeerd over de invulling het Calvijn College in Goes en over de invulling van CBC op het Cals College in Nieuwegein. De deelnemers van toen hebben met elkaar gesproken en nagedacht over kenmerken van het praktijkgerichte vak.

Op 30 oktober is een tweede bijeenkomst over het praktijkgerichte vak in Amersfoort. Deze middag horen de deelnemers wat de stand van zaken is bij het ontwikkelen van het praktijkgerichte vak op de havo (inclusief het globale kader na overleg met het ministerie van OC&W). Tevens worden de, door het havoplatform in concept geformuleerde, eindtermen van het praktijkgerichte vak verkent en worden de mogelijke uitwerkingen in de praktijk ervan uitgewisseld. Aan het einde van de bijeenkomst wordt besproken welke vervolgstappen gezet dienen te worden.

De scholen die deelnemen aan het leernetwerk gaan een pilot doen op hun eigen school in de tweede helft van dit schooljaar. Het is de bedoeling van het havoplatform dat deze pilots een boekje met praktijkvoorbeelden gaat opleveren. De praktijkvoorbeelden zijn afkomstig van de scholen uit het op te richten leernetwerk.