Wilt u meer weten over HavoP: het praktijkgerichte vak op de havo. In de brochure HavoP beschrijven we het waarom, het doel en de praktische uitwerking van HavoP. De ideeën van het Havoplatform en de ideeën en praktijkervaringen van de scholen uit het leernetwerk zijn de uitgangspunten voor deze brochure. Deze zijn in verschillende netwerkbijeenkomsten en door middel van een vragenlijst en interviews geïnventariseerd. Het denken en de praktijk van de ‘Vakhavo’ van het Calvijn College Goes vormen een belangrijke bron voor de ontwikkeling van HavoP. Klik op onderstaande afbeelding om de brochure te lezen of te downloaden.