17
feb 2023

Havocongres keynote: ‘Geef jongeren een stem’

Eveline Crone is hoogleraar en onderzoeker aan de Universiteit van Leiden en de Erasmus Universiteit, en keynote-spreker op het havocongres. Zij doet onderzoek naar de ontwikkeling van het jongerenbrein. Tevens is zij mede-initiatiefnemer van YoungXperts en het Erasmus SYNC Lab.

In het onderzoek van Eveline staan o.a. deze vragen centraal: Wat betekent het voor jongeren om op te groeien in deze tijd van globalisering, digitalisering en maatschappelijke uitdagingen? En wat hebben zij nodig om succesvol bij te dragen aan de maatschappij?

Kenmerken van de adolescentie

De adolescentie is de overgangsfase tussen kindertijd en volwassenheid; een periode waarin jongeren hun identiteit vormen door zich te spiegelen aan anderen en waarin vriendschappen een nieuwe betekenis krijgen. De hersenen ontwikkelen zich nog gedurende deze fase van opgroeien. Het leervermogen neemt toe, net als risicogedrag. En dát zorgt voor kwetsbaarheden en kansen. Uit onderzoek, ook tijdens de coronaperiode, blijkt dat stemmingswisselingen toenemen en fluctueren. Ook het slaapritme verandert; hoewel jongeren slaap nodig hebben, slapen ze in deze periode juist minder en daardoor daalt het energieniveau.
Deze periode in het leven van jongeren kenmerkt zich ook door een behoefte om erop uit te gaan en door een uitvergrote behoefte aan impact leveren in de wereld om hen heen. Zij willen gehoord worden, meedenken over belangrijke kwesties en oplossingen aandragen.

Zet jongeren in hun kracht

Bij het Erasmus SYNC Lab is Eveline Crone een van de aanjagers in de ontdekkingstocht naar de stem van jongeren. Zij organiseren brainstormsessies met jongeren en proberen er samen met jongeren voor te zorgen dat hun stem telt, ook bij de overheid. Wat jongeren te zeggen hebben, doet ertoe. Zij zijn immers de experts als het gaat om opgroeien in een samenleving met allerlei uitdagingen, zoals bijvoorbeeld prestatiedruk.

Bij de professionals in het onderwijs ligt een belangrijke taak om te motiveren en te luisteren naar de inbreng van jongeren. Samen kunnen we dingen bedenken voor een betere toekomst. Ben je benieuwd naar de stem van de jongeren en horen wat jongeren te zeggen hebben over deze onderwerpen:

  • Wat is prestatiedruk; is het nieuw of van alle tijden?
  • Wat kunnen docenten doen?
  • Wat is de rol van ouders, vrienden en social media?
  • En aan welke knoppen kan de maatschappij draaien om prestatiedruk te verminderen?

Dan kun je je aanmelden voor het webinar ‘Jongeren-perspectief op prestatiedruk’ op 15 maart a.s. In deze webinar presenteren de onderzoekers kennis uit de wetenschap met inzichten en suggesties van jongeren zelf.