17
feb 2023

Havocongres Expertisepunt LOB: ‘LOB is voor iedereen!’

Rolienke van der Velde en Annemieke Rebel van het Expertisepunt LOB

Expertisepunt LOB is er voor het versterken van loopbaanontwikkeling op scholen en tijdens de overgangen naar het vervolgonderwijs. Het expertisepunt heeft extra aandacht voor loopbaanontwikkeling in de vaklessen. Je kunt dit onderwerp vrij eenvoudig integreren en daarvoor is lang niet altijd een grote tijdsinvestering nodig. Expertisepunt LOB motiveert met ‘LOB is voor iedereen!’.

De ervaring van leerlingen met LOB

Uit navraag bij scholieren blijkt dat zij de activiteiten voor loopbaanontwikkeling op school vaak niet herkennen als zodanig. Het is veelal theoretische kennis, verweven met het mentoruur, en raakt nauwelijks aan de praktijk, waardoor de loopbaangerichte component vaak ervaren wordt als ‘afvinklijstje’. Havo-leerlingen hebben motivatie nodig, het zijn sociale doeners en zij willen graag weten waarvoor ze iets doen.

Het Expertisepunt LOB heeft onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van jongeren bij een loopbaanprogramma en komt tot de conclusie LOB is cruciaal tijdens je middelbare schooltijd, zoals ook een van de leerlingen Lina uitlegt in deze video. Samen zoeken we naar samenhang en de mogelijkheden om ervaring op te doen door stages, samenwerking met het vervolgonderwijs, de ontwikkeling van Havo P en door oud-leerlingen te laten vertellen over hun studie, werk of loopbaan.

Maak je lessen loopbaanbericht

De O van LOB staat niet alleen voor oriëntatie de loopbaanmogelijkheden, maar ook voor Ontwikkeling. In het onderwijs is dit een belangrijk uitgangspunt, want als het gaat over ontwikkeling, dan is iedereen binnen school daarbij betrokken. Niet alleen de decaan, de mentor of de leerlingcoördinator, maar zeker ook de docent die als geen ander kan vertellen over mogelijkheden voor werk in zijn of haar vakgebied.

Het advies van het Expertisepunt LOB is duidelijk: ‘Door het delen van eigen ervaringen maak je een mogelijke toekomst voor leerlingen bereikbaar. Laat leerlingen zien wat je doet bij een vak of welke vaardigheden je aanleert en geef aan wat zij daar in de toekomst aan hebben. Maak bestaande lessen meer loopbaangericht en geef leerlingen feedback op de eigen kwaliteiten en interesses. Wees je bewust van de invloed die je als docent hebt. Zo help je leerlingen bij het maken van een keuze.’

Ter inspiratie ‘Het loopbaanverhaal van Manon Sprenkeler’

Hoe krijg je de rest van het team mee?

Als LOB van iedereen is, betekent dat ook dat je iedereen binnen school daarvoor moet motiveren. Maar hoe doe je dat? Daar lopen we tegenaan. Het begint natuurlijk bij het MT en een gedeelde schoolvisie als het gaat om loopbaanontwikkeling. Luister naar de mening van leerlingen over dit onderwerp via een leerlingplatform bijvoorbeeld en formeer een klankbordgroep. Op de website van het Expertisepunt LOB vind je veel nuttige informatie, tools en praktijkvoorbeelden, waar je wijzer van wordt.

Kijk ook eens naar de Handreiking LOB voor het havo/vwo.